มาสเตอร์คูลผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
029538800
12/16-17,20 ถ.เทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูลผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรมาสเตอร์คูลผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรมาสเตอร์คูลผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร

ระบบระบายอากาศ แก้ไขปัญหาความร้อน ในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบระบายอากาศ และความร้อนที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงมาตรฐานและหลักวิศวกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ

ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจะทำการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของอาคาร การใช้งาน ลักษณะภูมิอากาศ งบประมาณ ฯลฯ

ทีมวิศวกรจะออกแบบระบบระบายอากาศและความร้อนที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงมาตรฐานและหลักวิศวกรรม

ทีมวิศวกรจะออกแบบระบบระบายอากาศและความร้อนที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงมาตรฐานและหลักวิศวกรรม

ทีมช่างผู้ชำนาญจะทำการติดตั้งระบบตามแบบและรายละเอียดทางเทคนิค ควบคุมคุณภาพการทำงานให้ได้มาตรฐาน

ทีมวิศวกรจะทำการทดสอบและตรวจสอบระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

บริษัทฯ ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ปรึกษาออกแบบดูหน้างาน โทร.0922605140 แอดไลน์ @masterkoolfan
ระบบระบายความร้อน

โรงงานโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบที่ใช้สำหรับกำจัดความร้อนและสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นที่โรงงาน

ลดอุณหภูมิภายในโรงงาน

ช่วยให้สภาพแวดล้อมการทำงานเย็นสบาย เหมาะสมต่อการทำงาน

ปรับปรุงคุณภาพอากาศ

กำจัดฝุ่นละออง ควัน สารเคมี และมลพิษอื่นๆ ออกจากอากาศ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เย็นสบาย

ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร

อุณหภูมิที่ร้อนและมลพิษในอากาศอาจส่งผลเสียต่อเครื่องจักร ทำให้เสื่อมสภาพเร็วลง

เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย

ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและอันตรายจากสารเคมี

ออกแบบโดยเฉพาะ ตรงความต้องการของอุตสาหกรรม

เรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ ออกแบบและดูหน้างานทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพราะเรารู้ว่าในแต่ละอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้นๆ มีปัญหาและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำงาน เครื่องจักร พื้นที่ใช้งาน เราจึงต้องส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเข้าพื้นที่เพื่อปรับระบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน

ระบบระบายอากาศ และความร้อน
ระบบระบายอากาศ และความร้อน
ระบบระบายอากาศ และความร้อน
Dilution Ventilation
การระบายอากาศแบบทําให้เจือจาง

เป็นการระบายอากาศเพื่อลดความเข้มข้นของมลพิษซึ่งปนเปื่อนอยู่ในอากาศในสถานที่ประกอบการ โดยการทําให้เจือจางลงด้วยอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจนกระทังมลพิษดังกล่าวมีความเข้มข้นอยู่ในระดับที่ไมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ทําให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นอันไม่พึงประสงค์

นอกจากอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมลพิษทางอากาศแล้ว การระบายอากาศแบบนี้ยัง ใช้ได้ดีในการป้องกนและควบคุมปัญหาเกี่ยวกับความร้อน ความชื้น และอันตรายจากการระเบิดเนื่องจากสารเคมีบางประเภทอีกด้วย

Local Exhaust Ventilation
การระบายอากาศแบบเฉพาะที่
เป็นการระบายอากาศเพื่อที่จะป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและควบคุมปัญหาอากาศร้อนภายในสถานประกอบการเช่นเดียวกับการระบายอากาสแบบทำให้เจือจาง แต่มีหลักการและวิธีการแตกต่างออกไป โดยการระบายอากาศแบบเฉพาะที่อาศัยหลักการดูดระบายมลพิษพร้อมทั้งอากาศถูกปนเปื้อนออกจากบริเวณที่เป็นจุดกำเนิดโดยตรงก่อนที่มลพิษจะเข้าปนเปื้อนกับอากาศส่วนใหญ่ของพื้นที่

ทั้งนี้ด้วยการทํางานของระบบระบายอากาศซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ 3 ส่วนคือ ท่อดูด อากาศ (hoods) ท่อลม (ducts) และพัดลมระบายอากาศ (exhaust fan) และนอกจากองค์ประกอบ ดังกล่าวข้างต้นนี้ ระบบระบายอากาศยังอาจมีอุปกรณ์ควบคุมมลพิษหรืออุปกรณ์ทําความสะอาด อากาศ (air cleaners) ติดตั้งอยู่ด้วยในกรณีที่จําเป็น

หลากหลายโซลูชั่นแก้ไขปัญหาความร้อน

EVAPORATIVE COOLING
ระบบอีแวป (Evaporative Cooling System) อาศัยหลักการระเหยน้ำผ่านสื่อการระเหยน้ำ ที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่ออากาศร้อนผ่านสื่อ มีอุณหภูมิต่ำลง เมื่อผสมกับการออกแบบ การไหลเวียนของอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่จะทำให้ได้อากาศ บริสุทธิ์ที่มีความเย็นสบาย ระบบอีแว๊ป (Evap) หากเทียบกับเครื่องปรับอากาศจะใช้เงินลงทุนและค่าดูแลรักษาต่ำกว่า อีกทั้งยังประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 80%
HIGH PRESSURE
พัดลมไอน้ำ (High Pressure) เหมาะกับการทำกิจกรรมในพื้นที่กลางแจ้ง หรืออาคารที่มีอากาสถ่ายเทสะดวก ที่มาสเตอร์คูลคิดค้นขึ้นเพื่อสร้างละอองน้ำขนาดเล็กที่สุดเพียง 13 ไมครอน เย็นถึงใจ ไม่เปียกชื้น พัดลมไอน้ำใช้หลักการสร้างละอองหมอกด้วยปั๊มแรงดันสูง (high pressure pump) และหัวพ่นหมอก (Mist Nozzle) ใช้หลักการจ่ายน้ำผ่านรูขนาดเล็กมากๆ เพื่อให้หยดน้ำที่พ่นออกมามีการแตกตัวเป็นอณูเล็กๆ
VENTILATION FAN

พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) เป็นการการดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามา พร้อมกับการผลักอากาศออก ซึ่งจะช่วยะเป็นการลดระดับความร้อนในพื้นที่ และอากาศหมุนเวียนทำให้สภาพแวดล้อมเย็นและสบายขึ้น พัดลมระบายอากาศแบบติดพนัง (Wall Exhaust fan) สามารถกำจัดกลิ่น ไม่พึงประสงค์และลมร้อนออกจากตัวอาคารได้ดีนิทรรศการ รวมทั้งอุตสาหกรรมการเกษตร ใช้เงินลงทุนและค่าดูแลรักษาต่ำกว่า

ลูกค้าของเรา

ปรึกษาออกแบบดูหน้างาน โทร.0922605140 แอดไลน์ @masterkoolfan

ติดต่อเราผ่านอีเมล

    X