มาสเตอร์คูลผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
029538800
12/16-17,20 ถ.เทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูลผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรมาสเตอร์คูลผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรมาสเตอร์คูลผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร

Cold Plasma ทำงานอย่างไร?

ในการกำเนิด Cold Plasma นั้น อากาศจะถูกป้อนเข้าไปในสนามไฟฟ้าที่มีแรงดัน และความถี่เหมาะสมจะกระตุ้นให้อะตอมของก๊าซแตกตัวออก โดยเฉพาะ ออกซิเจน (O2 เปลี่ยนสภาพเป็น O-) ทำให้เกิดก๊าซที่มีสถานะที่เรียกว่า “แอคทีฟ ออกซิเจน” ซึ่งมีคุณสมบัติในการ “ออกซิเดชั่น” เช่นเดียวกับโอโซน (O3) แต่มีความเข้มข้นน้อยกว่า แต่ในการใช้งานจริง Cold Plasma จะถูกออกแบบให้มีอัตราการไหลที่สูง จึงทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นสูงมาก และระยะเวลาการทำปฏิกิริยาน้อย (โดยทั่วไป ไม่เกิน 1 วินาที) ทำให้สะดวกต่อการนำไปใช้งานมากที่สุด ในการเกิด Cold Plasma จะมีเฉพาะอิเล็กตรอน ที่อุณหภูมิสูงขึ้นจากการทำงาน โดยที่ก๊าซที่ผลิตได้ยังคงมีอุณหภูมิต่ำ

Ionization by non-thermal plasma

ปรึกษาออกแบบดูหน้างาน โทร.0922605140 แอดไลน์ @masterkoolfan
ประโยชน์ของการใช้ระบบบำบัดกลิ่น Cold Plasma ในอุตสาหกรรม
ประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นสูง
ปรึกษาออกแบบดูหน้างาน โทร.0922605140 แอดไลน์ @masterkoolfan

ติดต่อเราผ่านอีเมล

    X