มาสเตอร์คูลผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร
029538800
12/16-17,20 ถ.เทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูลผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรมาสเตอร์คูลผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจรมาสเตอร์คูลผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและปรับปรุงคุณภาพอากาศครบวงจร

ภาคเหนือ ตัวแทนจำหน่ายมาสเตอร์คูล

ตัวแทนจำหน่าย

ภาคเหนือ


ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท พ.พานิช อีเลคทริค สแควร์ จำกัด 94/7 หมู่ที่ 7 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 084-3783887
บริษัท สหธานีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 99/15 ม.13 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 088-5475556
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเซอร์วิส (2019) 232/56 หมู่ที่ 8 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 089-1915449

 ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงอีเล็กทริก 220/2 หมู่ที่ 3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 086-1163838
บริษัท สุจริตไฟฟ้าซัพพลาย จำกัด 2/7-8 ถนนราชวงศ์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 096-6899921
ร้าน เอส.ที เฟอร์นิเจอร์ 34 ถนนอัษฎาธร ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 086-9219852
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ สเปเชียล โปรดักท์ 410/10 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 081-9518142
บริษัท นิยมพานิช จำกัด 62 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-270020
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เอ็ม พี การช่าง 167 หมู่ที่ 5 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 081-7962899
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิพัฒน์พานิช 86 หมู่ที่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 053-475047, 089-4308383
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพรโพธา 389/67 หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 089-8507107
บริษัท มาสเตอร์แฟน จำกัด 208/3-208/4 หมู่ที่ 3 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 096-7896594

 
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทอง กรุ๊ป 355/8 หมู่ที่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 085-6245284
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาธรรมมาร์เก็ตติ้ง เลขที่ 24 ถนนข้าหลวง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 081-9933221

 
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท พะเยาสยามอีเลคโทรนิค จำกัด 961/6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 081-3006789
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนิษฐ์ อิเลคทรอนิคส์ 232/2 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150 087-1888881

 
ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์ จำกัด 170,170/10-/14 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 099-6959545
สามชัยการไฟฟ้า 126/6-7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 096-9944261

 

ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เล่าจิ้นกวง จำกัด 403 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 097-1416365
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชิตพาณิชย์ 169 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 089-7017265
บริษัท สอาดกรุ๊ป จำกัด 111-119 ถนนบุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 087-1885858

 ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ไทยพานิชวีดีโอ จำกัด 1/94-97,99-103 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 093-3599990

 
X